Specifikacija narudžbe

Naziv artikla Količina Cijena Ukupna cijena
Ukupna cijena: 0,00 Kn (0,00 €)
Dostava: 0,00 Kn (0,00 €)
Popust: 0,00 %
Ukupan iznos s popustom: 0,00 Kn (0,00 €)

Način plaćanja

  • Asteria
  • Asteria
  • Asteria
  • Asteria

Podaci o kupcu